Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en slags skattereduktion som du kan få göra på ditt bolån. Ränteavdraget innebär att du får betala mindre i skatt. Om du har bostadslån kan du i din deklaration göra avdrag för de räntekostnader som lånet innebär. Det vill säga, du får göra ett ränteavdrag.

Får jag göra ränteavdrag?

Det är bara om du har ett kapitalunderskott som du har rätt att göra ett ränteavdrag. Utan ett kapitalunderskott får du alltså inte dra av för delar av räntekostnaderna på ditt bolån. För att få göra en skattereduktion på bolånet behöver du också stå som betalningsansvarig på bolånet.

Vad är ett kapitalunderskott?

Ett kapitalunderskott innebär att dina räntekostnader är större än dina kapitalinkomster.

Vad är räntekostnader och inkomst av kapital?

 • Räntekostnader innebär i det här fallet de räntekostnader du har för ditt bolån sammanräknat med andra räntekostnader som du har.
 • Inkomst av kapital avser inkomst du får av exempelvis aktieutdelning eller räntor.

Det är relativt vanligt att räntekostnaderna är större än kapitalinkomsterna. Med andra ord är det inte ovanligt med ett kapitalunderskott, vilket innebär att du har rätt att göra ett ränteavdrag.

Tänk på! Räntekostnaderna måste vara på minst 1 000 kronor för att du ska få göra ränteavdrag.

Anledningen till att det är förhållandevis vanligt med ett underskott av kapital är att bolån ofta är på höga belopp. Därför är det många personer i Sverige i dag som gör ränteavdrag.

Räkna ut om du får göra skattereduktion på bostadslånet

Det lättaste sättet att ta reda på om du får göra ränteavdrag eller inte är genom att räkna samman hur mycket ränta du betalar på bostadslånet varje år.

Tänk på! Det är oftast lättare att räkna ut hur mycket du betalar i ränta på ditt bolån varje år om du har en fast ränta. Har du en rörlig ränta kan det underlätta att uppskatta hur mycket du betalar i ränta varje år.

Därefter räknar du samman kapaitalinkomsterna. Om räntekostnaderna överstiger kapitalinkomsterna har du rätt att göra ett ränteavdrag.

Räkna ut ränteavdrag steg för steg

 1. Räkna samman dina räntekostnader för året. Om räntekostnaderna överstiger 1 000 kronor går du vidare till nästa steg, annars har du inte rätt att göra ett avdrag på räntekostnaderna.
 2. Räkna samman vinsten av dina kapitalinkomster för året.
 3. Dra av beloppet för räntekostnaderna från beloppet för kapitalinkomsterna.
 4. Blir den totala summan mindre än noll har du ett kapitalunderskott, och du har rätt att göra ränteavdrag från bostadslånet.

Räkna ut ränteavdraget på bolånet

Hur stort ränteavdrag du får göra beror på hur stort kapitalunderskottet är. Upp till 100 000 kronor har du rätt att göra ett ränteavdrag på 30 procent.

Har du ett större kapitalunderskott än 100 000 kronor får du dra av 21 procent av allt underskott över 100 000 kronor.

Visste du? Det finns i dag inget övre tak för beloppet man får göra ränteavdrag på. Kapitalunderskottet kan med andra ord i teorin vara hur stort som helst.

Använd vår kalkylator nedan för ett ungefärligt ränteavdrag

Ränteavdrag

kr/år
kr/år

Ränteavdrag

kr

Ränteavdrag på bolån – exempel

Dina sammantagna räntekostnader för året uppgår till 50 000 kronor.

Dina sammantagna kapitalinkomster för året ligger på 20 000 kronor.

20 000  50 000 = -30 0000

Ditt kapitalunderskott blir då -30 000 kronor. Det innebär att du har rätt att göra ränteavdrag på 30 % av räntenettot, vilket i det här fallet blir 30 % på 30 000 kronor.

30 000 x 0,3 = 9 000

Du har rätt att dra av 9 000 kronor på din beräknade skatt.

Hur gör jag ränteavdrag?

Du gör ett ränteavdrag via din deklaration. Oftast är det väldigt enkelt att fylla i deklarationen, eftersom banken brukar lämna in kontrolluppgift till Skatteverket om räntan som du betalat på ditt bostadslån.

I de fall då banken lämnat kontrolluppgift till Skatteverket kommer räntebeloppet redan finnas ifyllt på deklarationsblanketten.

I och med skattereduktionen, alltså ränteavdraget, betalar du mindre i skatt. Vanligen betalas pengarna tillbaka i samband med skatteåterbäringen.

För att göra ett ränteavdrag behöver du:

 1. Räkna ut om du har ett underskott av kapital.
 2. Beräkna hur stort kapitalunderskottet är.
 3. Beräkna ränteavdragets belopp (30 % upp till 100 000, därefter 21 %).
 4. Redogöra för underskott av kapital i deklarationen. Ofta har banken redan skickat in en kontrolluppgift om betald ränta till Skatteverket.
 5. Pengarna får du oftast tillbaka med skatteåterbäringen. Du kan även välja att få skattereduktion månadsvis på lönen (skattejämkning).

Hur du gör ränteavdrag med jämkning

Det går att undvika att betala för mycket i skatt, för att sedan få tillbaka pengarna på skatteåterbäringen. Då behöver du ansöka om skattejämkning via Skattverket. 

Jämkning innebär i det här fallet att du får en skattereduktion från din arbetsgivare månadsvis.

Tänk på! Om du vill använda skattejämkning innebär det alltså att du inte kommer att få ränteavdraget i samband med skatteåterbäringen, utan det ersätts av en skattereduktion varje månad.

Du måste själv ansöka om skattejämkning hos Skatteverket. Det enklaste sättet att göra det på är att logga in med e-legitimation på Skatteverkets hemsida. På Mina sidor uppger du dina förväntade kapitalinkomster samt hur mycket ränta du betalar på bostadslånet.

Vill du hellre skriva för hand finns det blanketter för skattejämkning som du kan ladda ner direkt från Skatteverkets hemsida eller hämta på deras kontor. 

Efter att du har ansökt om skattejämkning kommer Skatteverket att gå igenom dina uppgifter och sedan ge dig ett besked. Beskedet om skattereduktionen lämnar du sedan vidare till din arbetsgivare. I stället för att utgå från skattetabellen kommer arbetsgivaren då att utgå från uppgifterna från Skatteverket för dina löneutbetalningar.

Vad är skillnaden mellan ränteavdrag och ränteavdrag på bolånet?

Det finns flera olika sorters ränteavdrag, eller skattereduktioner, som du kan göra. Ett vanligt exempel på ränteavdrag som inte gäller ditt bostadslån gäller hushållsnära tjänster, såsom rutavdrag och rotavdrag.

Avdrag på räntekostnader kan även gälla flera typer av lån. Undantaget är studielånet som du inte kan få skattereduktion på. Du kan läsa mer om vilka skattereduktioner som gäller på Skatteverkets hemsida.

Fördela ränteavdraget med sambo

För den som har lån tillsammans med en sambo kommer ränteavdraget att fördelas lika mellan er. Men ibland finns det anledning att vilja fördela skattereduktionen annorlunda mellan varandra. Kanske har någon av er betalat mer på lånet exempelvis.

Det enklaste sättet att fördela skattereduktionen annorlunda är att kontakta banken som då kommer att justera kontrolluppgifterna som de skickar till Skatteverket. Då sker den nya fördelningen av beloppet automatiskt vid skatteåterbäringen.

Det är även möjligt att justera räntekostnaderna direkt på inkomstdeklarationen, men det kan vara något krångligare.

Om du inte gör någonting kommer skattereduktionen automatiskt att fördelas jämt mellan dig och sambon.

Kan man göra skatteavdrag på ränteskillnadsersättning?

Ja, det går att göra ränteavdrag på ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättning är den avgift du får betala till banken om du löser ett bundet bolån i förtid. Ränteskillnadsersättningen ska nämligen spegla den ränta som du hade betalat till långivaren om du inte hade löst lånet i förtid. Det vill säga, de pengar långivaren hade räknat med att få in.

Men tänk på att kontrollera att ränteskillnadsersättningen står med i deklarationen. Om den inte står med kan du behöva fylla i den själv.