Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är det sammanlagda värdet av både fastigheten och tomten den står på, och beräknas på alla fastigheter i hela landet. Det är taxeringsvärdet som avgör hur mycket du som fastighetsägare ska betala i fastighetsskatt.

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Taxeringsvärdet anger som sagt det samlade värdet för hela fastigheten, det vill säga värdet för både huset och tomten, medan marknadsvärdet anger fastighetens aktuella försäljningspris. Marknadsvärdet avgör dock hur högt taxeringsvärdet blir.

Hur beräknas taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet sätts av Skatteverket var tredje år och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Skatteverket beräknar värdet genom att analysera snittet på bostadspriserna under de senaste två åren innan taxeringstillfället i området där fastigheten ligger. Men eftersom bostadsmarknaden svänger relativt snabbt kan taxeringsvärdet ibland skilja sig rejält från marknadsvärdet.

Visste du? Den vanligaste typen av fastighet i Sverige är småhus, och det är också småhus man avser när man pratar om taxeringsvärde.

Skulle du själv vilja beräkna taxeringsvärdet på din bostad kan du kontakta Skatteverket för att få hjälp med det. Du kan även besöka Skatteverkets hemsida och använda dig av informationen som finns där. Det du behöver är namnet på värdeområdet, vilket du hittar på den förtryckta fastighetsdeklarationen.

Räknar man ut taxeringsvärde på bostadsrätter?

Nej, man räknar inte ut taxeringsvärde på enskilda bostadsrätter utan bara på småhus, hyreshus och industrifastigheter. Däremot får bostadsföreningen ett taxeringsvärde på fastigheten och betalar fastighetsskatt utifrån det.

Vilka faktorer påverkar taxeringsvärdet?

Eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde är det marknadsvärdet som avgör hur högt taxeringsvärdet blir. 

Följande faktorer påverkar marknadsvärdet

  • Värdeområdet. Marknadsvärdet påverkas bland annat av området där fastigheten ligger, det så kallade värdeområdet. Och värdeområdet bestäms som sagt genom att titta på genomsnittliga priser på liknande fastigheter i området under de senaste två åren. Andra yttre faktorer kan också påverka bedömningen, så som ljud från motorväg eller tåg.
  • Värdet på tomten. Tomtens värde avgör man genom att jämföra med en genomsnittlig tomt inom samma värdeområde. Bedömningen kan också påverkas av tomtens storlek och om det finns några andra byggnader på tomten.
  • Värdet på huset. Värdet på huset tar man fram genom att jämföra med ett genomsnittligt hus inom samma värdeområde. Storleken och skicket på huset är faktorer som också kan påverka bedömningen.

Vad gör jag om min fastighet är feltaxerad?

Om du anser att Skatteverkets taxeringsvärde på din fastighet är fel finns det möjlighet att få det ändrat. Det är förvisso inte särskilt vanligt, men i vissa fall kan du ha rätt att få värdet justerat. 

Vill du att taxeringsvärdet på din fastighet ska justeras skickar du in en skriftlig begäran till Skatteverket.