Vad är taxeringsvärde?

Fastighetsskatt är något som alla fastighetsägare i Sverige måste betala. Hur stor summa man måste betala i skatt avgörs av taxeringsvärdet och det är ett värde som samtliga fastigheter i landet förses med. Tanken med taxeringsvärdet är att det ska motsvara 75 % av marknadsvärdet på fastigheten.

Tänk på! När du är på jakt efter en ny bostad kan det vara bra att informera dig om taxeringsvärdet på det hus du planerar att köpa.

Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet. Priserna på bostadsmarknaden ändras dock så pass snabbt att Skatteverkets taxeringsvärde inte alltid reflekterar marknadsvärdet. Vill du beräkna taxeringsvärdet på din bostad själv kan du göra det med hjälp av Skatteverket. Du kan också skriftligen begära att ompröva taxeringsbeslutet. Den begäran skickas till Skatteverket.

Hur taxeringsvärdet beräknas

Utredningen av vilka fastigheter som har vilket taxeringsvärde görs av Skatteverket. Den absolut vanligaste kategorin av fastigheter i Sverige är den som kallas småhus och det är också de fastigheterna man avser när man talar om taxeringsvärde. Taxeringsvärdet sätts vart tredje år och avses att motsvara 75 % av marknadsvärdet på fastigheten.

Hur stort marknadsvärdet anses vara avgörs genom att man analyserar snittet på bostadspriserna i det område där fastigheten finns. Priserna från de senaste två åren innan taxeringstillfället ligger till grund för denna bedömning. Priserna på bostadsmarknaden ändras dock snabbt och detta är anledningen till att taxeringsvärdet ibland skiljer sig markant från marknadsvärdet.

Hur beräknar du taxeringsvärdet för din fastighet?

Du kan vända dig till Skatteverket för att få hjälp med att beräkna taxeringsvärdet. Du kan antingen kontakta ett kontor direkt eller också använda dig av hemsidan. Den information du behöver ha till hands är numret på värdeområdet. Det numret hittar du på den förtryckta fastighetsdeklarationen. Använder du dig av Skatteverkets hemsida kan du också söka på fastighetspriser i olika områden.

Är din fastighet feltaxerad?

Om du tycker att Skatteverkets taxeringsvärde är fel har du möjlighet att få det ändrat. Det sker inte ofta, men i en del fall kan du ha rätt till en justering av värdet. Om du vill få till stånd en justering så begär du att en omprövning av beslutet görs. Du gör denna begäran skriftligen och skickar den till Skatteverket.